Drogi wolności

IGNACY BIERNACKI

Założyciel Domu Wydawniczego Sztychów i Peyzaży „Panorama”. Fotograf, w przyszłości profesor na Uniwersytecie w Wilnie. Gdy ma dobry okres w życiu jest rzutki, zaradny, ale w czasie kryzysu popada w melancholię i sceptycyzm. Z natury choleryk. Żałuje, że jego najstarsza córka Alina nie jest synem. Ma intuicję biznesmena, ale nie ma jej za grosz w kontaktach z bliskimi. Egoista. Ukrywa, że ma nieślubnego syna Ludwiga, którego losem się zresztą nie interesuje. Za te kawalerskie błędy z czasów młodości Ignacego będzie musiała odpokutować jego najmłodsza córka, ukochana Lala. Losy Ludwiga i Lali skrzyżują się tragicznie jak w greckiej tragedii, jakby cierpienie matki Ludwiga, Heleny, nie pozwalało dzieciom Ignacego ułożyć sobie życia.