Drogi wolności

SZYMON HASEFER

Syn Władysława i Zofii Haseferów. Pochodzi ze znanej rodziny księgarzy i antykwariuszy. Jest typem mężczyzny, który nie lubi zmieniać zdania. Sprawa honoru i lojalności wobec przełożonych jest dla niego najważniejsza. Lubi jasne zasady i proste rozróżnienia: czarne jest czarne, a białe jest białe. Kiedy te granice stają się mniej czytelne, traci rezon.

Kariera Szymona przebiega spokojnie. W 1915 zaciąga się do Legionów, a następnie (we wrześniu 1916) po rozwiązaniu Legionów trafia do Polskiego Korpusu Posiłkowego. 10 kwietnia 1917 oddziały legionowe zostają ponownie przeformowane w Polską Siłę Zbrojną. Gdy większość żołnierzy (z I i III Brygady) odmawia przysięgi na wierność obcym monarchom, oddziały te zostają częściowo rozwiązane. Legionistów, którzy odmówili przysięgi, a posiadają obywatelstwo austriackie, wciela się do wojska austro-węgierskiego i wysyła na front włoski. W grudniu 1917 roku Szymon wraca na świąteczną przepustkę do Krakowa…