Drogi wolności

KAROL DOSTER

Inwestuje w „Iskrę” i zostaje jej wydawcą. Przedsiębiorca, o którym nie wiadomo, jak zarobił pierwsze pieniądze. W Krakowie chodzą pogłoski, że jego specjalnością przez długie lata była lichwa. Nie walczył na froncie I wojny światowej. Prowadził wtedy z dużym powodzeniem interesy i nie chciał z nich zrezygnować dla walki pod sztandarem zaborcy. Ponad 10 lat spędził w Ameryce, skąd przywiózł do Polski majątek. Co tam robił i z kim, owiane jest tajemnicą. W Krakowie prowadzi fabrykę wyrobów gumowych „Polgum”, papiernię oraz Towarzystwo Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów z udzielaniem pożyczek.

Doster jest człowiekiem, o którym można śmiało powiedzieć, że do celu gotów jest dojść po trupach.